Μεταφορά για Μεταμόσχευση Νεφρού με… Drone

Pinterest

Η ιατρική έχει προχωρήσει πολύ τις τελευταίες δεκαετίες και όλο και περισσότερες ζωές σώζονται από ασθένειες που παλιότερα δεν μπορούσαμε να πολεμήσουμε. Υπάρχουν ωστόσο ασθένειες ή γενετικές δυσλειτουργίες που προκαλούν σοβαρά προβλήματα, όπως για παράδειγμα τη μη φυσιολογική λειτουργία ενός οργάνου. Στην περίπτωση που ένα όργανο του ανθρώπινου οργανισμού δεν μπορεί να λειτουργήσει καθόλου τότε η λύση είναι η μεταμόσχευση. Φυσικά και δεν είναι κάτι εύκολο, όμως όταν όλες οι άλλες προσεγγίσεις δεν έχουν αποτέλεσμα τότε η θέληση για ζωή δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Τι είναι όμως η μεταμόσχευση οργάνου?

Όταν ένας ασθενής έχει ανάγκη από κάποιο μόσχευμα, είναι κυρίως γιατί το δικό του είτε δεν λειτουργεί σωστά, είτε καθόλου. Με τη διαδικασία της μεταμόσχευσης ο ασθενής μπορεί να έχει μια σχετικά φυσιολογική ζωή χωρίς προβλήματα. Καθημερινά, πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Μόνο το 2018 έγιναν 36.000 μεταμοσχεύσεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Η όλη διαδικασία της μεταφοράς των μοσχευμάτων ωστόσο μπορεί να βελτιωθεί πολύ.

Πατήστε Επόμενη για να δείτε περισσότερα.

Επόμενη
Μοιράσου

Comments are closed.